הצהרת נגישות

למלון קיים פטור בהתאם להוראות הדין מהנגשת המלון לאנשים עם מוגבלויות.

פרטי רכז הנגישות בארגון:

אריה מוגילבסקי, ariemog@gmail.com, 0522881325

נגישות